IV. Valné zhromaždenie Asociácie Slovenských škôl a komunít v UK